Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 22–26 | Cite as

‘Uitblinkers’

  • Maddelon de Jong-Lenters
  • Denise Duijster
Article
  • 17 Downloads

Samenvatting

Gedragsverandering in de tandheelkundige praktijk lijkt redelijk eenvoudig. Met voorlichting en instructie verwachten we ouders te kunnen motiveren tot betere zelfzorg. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Onderzoek laat zien dat veel ouders wel over voldoende kennis en motivatie beschikken, maar dat zij barrières ervaren om de mondhygiëne-adviezen in praktijk te brengen. Hoe kunt u hierbij helpen? In dit artikel maakt u kennis met een nieuw ontwikkelde interventie, genaamd ‘Uitblinkers’. ‘Uitblinkers’ is een laagdrempelige gespreksmethodiek voor de dagelijkse praktijk, gericht op de uitdagingen die ouders in de opvoeding kunnen ervaren in relatie tot het tandenpoetsen bij hun kind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maddelon de Jong-Lenters
    • 1
  • Denise Duijster
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations