Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 20–21 | Cite as

Enkele tongafwijkingen bij kinderen

  • Isaäc van der Waal
Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Op de tong kan zich een diversiteit van aandoeningen voordoen. Als het een kind betreft is in veel gevallen sprake van een ontwikkelingsstoornis. Soms is een dergelijke stoornis al bij de geboorte zichtbaar, terwijl andere zich pas in de latere levensjaren openbaren. Daarnaast kunnen er op de tong van kinderen ook andersoortige afwijkingen voorkomen. Voorbeelden zijn de ontstekingsverschijnselen bij mazelen in de vorm van een ‘aardbeientong’ en irritatie van de tong door het er voortdurend op bijten. Goedaardige gezwellen op de kindertong zijn een zeldzaamheid. Dit geldt in nog sterkere mate voor kwaadaardige gezwellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Isaäc van der Waal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations