Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 16–19 | Cite as

Overhechten vitale radices (32) Onderhoud autologe etsbrug met 2 dummies (33)

  • Hans van Pelt
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

In 2004 wordt een patiënt verwezen door een kaakchirurg nadat deze bij de patiënt na een ongeval de radices van de 41 en 42 heeft overhecht (‘vital root submergeon’) om de processus alveolaris te behouden. De prognose hiervan is goed mits de wond spanningsvrij primair wordt gesloten en de vascularisatie apicaal door het trauma niet verstoord is. Destijds waren er geen implantaten met een kleinere diameter dan 4.0 en was een implantologische oplossing nog niet mogelijk. Nu wel? Het blijkt na 14 jaar nog steeds niet nodig. Een verslag van de behandeling in 2004 en de herbehandeling 14 jaar later.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hans van Pelt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations