Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 14–14 | Cite as

Antibiotica in de endodontologie

  • Dieuwertje de Groot-Kuin
Article
  • 15 Downloads

Samenvatting

In navolging van de Antibiotic Awareness Week van de World Health Organisation (WHO) heeft de European Society of Endodontics (ESE) een position statement gepubliceerd over het gebruik van antibiotica in de endodontologie.

Literatuur

  1. Segura-Egea JJ, Gould K, Şen BH, Jonasson P, Cotti E, Mazzoni A, Sunay H, Tjäderhane L, Dummer PMH. Antibiotics in Endodontics: a review. Int Endod J. 2017 Dec; 50(12): 1169-1184. doi: 10.1111/iej.12741. Epub 2017 Jan 16.Google Scholar
  2. Segura-Egea JJ, Gould K, Şen BH, Jonasson P, Cotti E, Mazzoni A, Sunay H, Tjäderhane L, Dummer PMH. European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics. Int Endod J. 2018 Jan; 51(1): 20-25. doi: 10.1111/iej.12781. Epub 2017 Jun 14.Google Scholar
  3. Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Dieuwertje de Groot-Kuin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations