Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 8–13 | Cite as

Antibiotic Stewardship strijdt tegen superbugs

  • Hubert Bruins
  • Saskia Leidelmeyer
Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het terugdringen van antibiotica-resistentie en de verspreiding van resistente bacteriën vergt een gezamenlijke aanpak van overheden, stakeholders en de farmaceutische industrie, maar ook die van artsen, tandartsen en dierenartsen. En hoewel er in de Nederlandse gezondheidszorg in vergelijking met het buitenland terughoudend wordt omgegaan met antibiotica, is er wel degelijk ruimte voor verbetering, ook in de tandheelkunde. Waar liggen de verbeteringen in de tandheelkunde? En wat kunnen tandheelkundige praktijken doen om een belangrijke bijdrage te leveren in het terugdringen van de antibioticaresistentieproblematiek?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hubert Bruins
    • 1
  • Saskia Leidelmeyer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations