Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 4–7 | Cite as

Afdrukmateriaal en Dispenser

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 7 Downloads

Samenvatting

Dentsply Sirona heeft naast haar nieuwe Aquasil additiesiliconen-afdrukmateriaal ook haar digit Power Dispenser op de markt gebracht. Dit laatste is een apparaat waarin een cartridge met een additiesilicoon geplaatst kan worden om de spuitafdruk rondom kroonomslijping of implantaat te maken. Vanuit de redactie testen we deze maand deze producten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations