Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 10, pp 1–1 | Cite as

Op naar jaargang 40

  • Hans van Pelt
Redactioneel
  • 2 Downloads

Samenvatting

‘Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.’ Deze tekst horen we vaak in deze maand als er weer een jaar voorbijgevlogen is. Zoals ook nu: de 39e jaargang van TP zit erop. Op naar het nieuwe jaar. Met fris elan van ‘mijn’ redactie, want na 6 jaar geef ik het stokje door aan een nieuwe hoofdredacteur. Maar sta mij toe: niet zonder een korte persoonlijke terugblik op die afgelopen 6 jaren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hans van Pelt
    • 1
  1. 1.Tandarts

Personalised recommendations