Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 50–51 | Cite as

Lippen en Stiften

  • Frank Heynick Heynick’s
Heynick’s hoek
  • 18 Downloads

Samenvatting

Over het algemeen vinden mannen volle rode lippen bij de vrouw aantrekkelijk, hoewel ze niet zouden kunnen zeggen waarom. Voor een verklaring wenden we ons tot de evolutieleer en de dieptepsychologie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick Heynick’s
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations