Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 46–49 | Cite as

Een gecementeerde frontbrug op implantaten

Stoppen of doorgaan?

  • Louise Sibmacher van Nooten
OriginalPaper
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het vervaardigen van implantaatgedragen kronen en -bruggen kent hoge succes- en overlevingspercentages. De 10-jaarsoverlevingspercentages voor implantaatgedragen kronen zijn met 95% ten opzichte van 89,5% voor normale indirecte kroonrestauraties heel hoog. Desalniettemin bestaan er serieuze problemen bij een grote groep patiënten met implantaatconstructies. Een van deze problemen is peri-implantitis. In dit case-report met literatuurstudie beschrijf ik de afwegingen die ik gemaakt heb tussen een verschroefde en gecementeerde frontvoorziening, en waarom het in dit geval een gecementeerde brug is geworden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Louise Sibmacher van Nooten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations