Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 43–45 | Cite as

Digitalisering in de restauratieve tandheelkunde

Enkele digitale toepassingen nader onderzocht

  • Ulf Schepke
De promotie
  • 20 Downloads

Samenvatting

De tandarts van nu komt steeds vaker voor een dilemma te staan. Hij moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde en daarbij meteen het onderscheid kunnen maken welke innovaties toepasbaar zijn in de praktijk en welke overbodig zijn. In zijn proefschrift stelt Ulf Schepke de digitalisering centraal: enkele digitale toepassingen binnen de restauratieve tandheelkunde, en met name de orale implantologie, werden door hem nader onderzocht en geëvalueerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ulf Schepke
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations