Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 38–42 | Cite as

Behandel als een gevechtspiloot

Kruisbeet in combinatie met een dwangbeet

  • Erik Reukers
OriginalPaper
  • 19 Downloads

Samenvatting

Een 11-jarige meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een kruisbeet heeft. De tweede wisselfase is bezig en zij moet nog 4 melkelementen wisselen. Zij vindt haar gebit niet echt mooi omdat er een spleet tussen haar boventanden zit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Erik Reukers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations