Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 24–30 | Cite as

Een schat aan informatie voor succes!

De intake van kinderen

  • Dien Gambon
OriginalPaper

Samenvatting

In veel praktijken komen families al jaren. Kinderen komen van jongs af aan met de ouders mee. Bijzonderheden binnen een gezin zijn bij zorgverleners bekend en de tandarts is op de hoogte van veranderingen op het sociale of medische vlak. Maar in de huidige tijd, waarin kinderen uitvliegen, er andere praktijkvormen komen en onze patiënten steeds kritischer worden ten aanzien van zorg, is een lange relatie met één tandarts niet meer vanzelfsprekend. Ook u zult nieuwe kinderen in de praktijk krijgen van wie u weinig weet. Een medische vragenlijst wordt vrijwel standaard afgenomen, maar wat zou u nog meer van een kind moeten weten om te komen tot een goede relatie en succesvolle behandeling?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Dien Gambon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations