Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 18–21 | Cite as

22 Met een grote periapicale afwijking: diagnostiek en behandeling

Parodontitis apicalis of een cyste?

  • Dieuwertje de Groot-Kuin
OriginalPaper
  • 21 Downloads

Samenvatting

Een 35-jarige man bezoekt onze praktijk na verwijzing van zijn tandarts. Enkele weken voor zijn afspraak bij ons was hij bij de kaakchirurg geweest omdat er een grote radiolucentie aanwezig was in de regio van element 22. Dat element reageerde niet sensibel op koude. De kaakchirurg sprak het vermoeden uit van een radiculaire cyste en heeft de patiënt terugverwezen naar de huistandarts om de endodontische behandeling aan element 22 uit te voeren. Deze heeft het element geopend. Tijdens de behandeling was het niet mogelijk om het kanaal droog te krijgen en te vullen. De patiënt is vervolgens naar ons verwezen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Dieuwertje de Groot-Kuin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations