Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 6, pp 8–16 | Cite as

Toepassing van een telescoopprothese

Hybride prothese op telescoopkronen en abutments

  • Nurcan Yilmaz
  • Sjoerd Smeekens
OriginalPaper
  • 24 Downloads

Samenvatting

Telescoopkronen kunnen de functie en esthetiek van een (volledige) frameprothese bij partieel edentate patiënten verbeteren. De telescoopprothese lijkt nochtans een weinig geïndiceerde reconstructieve behandeling in Nederland. Wellicht hangt dit samen met het feit dat er in de basisopleiding weinig aandacht aan besteed wordt, met de complexiteit van de behandelingsstappen en het ontbreken van vergoedingen vanuit de basisverzekering. Als er echter sprake is van een (dreigende) gemutileerde dentitie waarbij een hoogwaardige stabiele en esthetisch tevredenstellende prothetische voorziening gewenst is, dan kan een telescoopprothese helpen om dit behandelingsdoel te bereiken met behoud van toekomstige flexibiliteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Nurcan Yilmaz
    • 1
  • Sjoerd Smeekens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations