Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 39, Issue 3, pp 31–34 | Cite as

Valkuil voor de tandarts: Bovenkaak- en kaakholtekanker

  • Isaäc van der Waal
Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Kwaadaardige processen komen relatief zelden in het bovenkaakbot of de kaakholte, de sinus maxillaris, voor. Het gaat daarbij om verschillende vormen van kwaadaardigheid, variërend van kanker in het bekledende slijmvlies van de sinus maxillaris, tot speekselklierkanker, botkanker, kanker van lymfoïd weefsel en een enkele maal zelfs een uitzaaiing van een elders in het lichaam gelegen kwaadaardig proces.

De klinische en röntgenologische veranderingen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Bij de meeste van de hier genoemde tumorsoorten betreft het oudere patiënten. Een uitzondering is het sarcoom van het kaakbot, waarbij kan het ook om jeugdige patiënten gaan.

De klachten van met name bijholtekanker kunnen bestaan uit neusverstopping, hoogstand van één van de ogen, spontane neusbloedingen en soms uitval van de n. infraorbitalis. Soms gaat het om dentogeenachtige klachten, bestaande uit onverklaarbare kiespijn en mobiele gebitselementen.

In de hierna te bespreken patiëntengeschiedenissen zal vooral worden stilgestaan bij de rol van de tandarts bij de diagnostiek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations