Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 6–11 | Cite as

Een nieuwe locatie en nieuwe energie StandbyDag 2018

  • Lienke Neef
Evenement
  • 5 Downloads

Samenvatting

Een nieuwe locatie en nieuwe energie. In het Spant in Bussum werd de 32 e StandbyDag gehouden. Een sfeervolle dag, waar het nuttige met het aangename verenigd werd. Diverse interessante workshops en de presentatie van Fred van Leer maakten van deze dag een topdag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations