Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 23–23 | Cite as

Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten

  • Ditte Wooning
Boek bespreking
  • 5 Downloads

Samenvatting

Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten heeft tot doel de theorie met de praktijk te verbinden. Het geeft de basis- en achtergrondkennis om je vaardigheden en praktische handelingen eigen te maken. Ook helpt het om proactief te denken en doen tijdens het assisteren bij tandheelkundige behandelingen en bij het uitvoeren van zelfstandige handelingen zoals genoemd in het kwalificatiedossier Tandartsassistent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Ditte Wooning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations