Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 20–22 | Cite as

Giftige en gevaarlijke stoffen in de mondzorgpraktijk

  • Maria de Vries
Praktijkvoorbeeld
  • 7 Downloads

Samenvatting

Dagelijks kom je als assistent in aanraking met giftige en gevaarlijke stoffen. Ben jij je ervan bewust welke stoffen dit zijn? En misschien nog wel belangrijker, wat moet je doen als jij of een patiënt een ongelukje krijgt met een gevaarlijke of giftige stof?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations