Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 6, pp 16–17 | Cite as

Als taal een probleem is

  • Lienke Neef
Communicatie
  • 13 Downloads

Samenvatting

Wat voor de een vanzelfsprekend lijkt, is dat voor de ander niet. Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat betekent dat wij in de tandartspraktijk regelmatig met laaggeletterde patiënten te maken hebben. Taaldocent Marjolijn van Leeuwen vertelt hoe er mee om te gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations