Advertisement

Podosophia

, Volume 27, Issue 4, pp 106–108 | Cite as

Hoe zorg je voor een prettige aanspreekcultuur in de praktijk?

  • Thalita G. M. Smit-CornelderEmail author
Praktijkvoering
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een team medewerkers dat perfect op elkaar is afgestemd en daardoor een goed lopende praktijk, dat is wat we allemaal wel zouden willen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van groot belang dat je elkaar durft aan te spreken. Dit levert meer productiviteit en omzet op en minder kosten. In theorie weten we wel dat dit nodig is en ook hoe het moet, nu de praktijk nog.

Trefwoorden

aanspreken aanspreekcultuur feedback coachend leiderschap 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Smit & Cornelder BedrijfstrainingenEindhovenNederland

Personalised recommendations