Advertisement

Podosophia

, Volume 27, Issue 4, pp 114–119 | Cite as

Bewegen in breder perspectief: de synergie tussen passieve en actieve stabiliteit

 • Jordy den EngelsmanEmail author
Behandelarsenaal
 • 5 Downloads

Samenvatting

Een nieuwe definitie van gezondheid, transdisciplinair samenwerken en bovenal gemotiveerde professionals die streven naar goede zorg en tevreden cliënten. Vier redenen om te veronderstellen dat bepaalde elementen van de fysiotherapeutische interventie Basic body awareness therapie (BBAT) een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de huidige vakkennis van de podotherapeut. Houdingsstabiliteit, een van de drie sleutelelementen uit het Movement Quality Model, als aangrijpingspunt voor het beïnvloeden van de kwaliteit van bewegen, helpt de podotherapeut om de synergie tussen passieve en actieve stabiliteit beter te begrijpen.

Trefwoorden

basic body awareness therapie (BBAT) houdingsstabiliteit kwaliteit van bewegen lichaamsbewustzijn 

Literatuur

 1. 1.
  Huber M, Knottnerus JA, Green L, et al. How should we define health? BJM. 2011;343:d4163.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  McKeon PO, Hertel J, Bramble D, et al. The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic foot muscle function. BJM. 2015;49:290.Google Scholar
 3. 3.
  Lotrecchiano GR, Misra S. Transdisciplinary knowledge producing teams: toward a complex systems perspective. Int J Emerg Transdisc. 2018;21:51–74.Google Scholar
 4. 4.
  Skjaerven LH, Kristoffersen K, Gard G. An eye for movement quality: a phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists’ understanding of the phenomenon. Physiother Theory Pract. 2008;24(1):13–27.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Skjaerven LH, Gard G, Gómez-Conesa A, Catalan-Matamoros D. A vocabulary describing health-terms of movement quality—a phenomenological study of movement communication. Disabil Rehabil. 2019;22:1–10.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Helbostad JL, Sletvold O, Moe-Nilssen R. Home training with and without additional group training in physically frail old people living at home: effect on health-related quality of life and ambulation. Clin Rehabil. 2004;18(5):498–508.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Horak FB, Henry SM, Shumway-Cook A. Postural perturbations: new insights for treatment of balance disorders. Phys Ther. 1997;77(5):517–33.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Janda V. On the concept of postural muscles and posture in man. Austr J Physiother. 1983;29(3):83–4.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Woollacott M, Inglin B, Manchester D. Response preparation and posture control neuromuscular changes in the older adult. Ann N Y Acad Sci. 1988;515:42–53.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Kineoo Training & CoachingDordrechtNederland

Personalised recommendations