Advertisement

Podosophia

pp 1–3 | Cite as

Lage gezondheidsvaardigheden: een uitdaging

 • Amy DiekerEmail author
Gezondheidsvaardigheden

Samenvatting

In Nederland heeft een op de drie mensen beperkte of lage gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat mensen onvoldoende capaciteiten hebben om adviezen over de gezondheid, gezondheidsrisico’s of folders hierover, te interpreteren. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Er zijn diverse manieren om hiermee om te gaan. Een effectieve manier is de teach-backmethode, waarbij de cliënt wordt gevraagd om informatie terug te vertellen. Voor de podotherapeut is het belangrijk dat de praktijk toegankelijk is voor mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden, onder meer door de teach-backmethode in te bedden in het kwaliteitsbeleid.

Trefwoorden

gezondheidsvaardigheden health literacy teach-backmethode 

Literatuur

 1. 1.
  Heijmans M, Brabers A, Rademakers J. Health literacy in Nederland. 2018. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Gezondheidsvaardigheden_in_Nederland.pdf, Utrecht: Nivel.Google Scholar
 2. 2.
  Hersh L, Salzman B, Snyderman D. Health literacy in primary care practice. Am Fam Physician. 2015;92(2):118–24.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Pharos. Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Factsheet. 2018. https://www.pharos.nl/documents/doc/factsheet_beperkte%20gezondheidsvaardigheden_en_laaggeletterdheid.pdf..Google Scholar
 4. 4.
  Heijmans M, Zwikker H, Heide I van der, Rademakers J. Kennisvraag 2016 – Zorg op maat. 2016. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kennisvraag_Zorg_op_maat.pdf, Utrecht: Nivel.Google Scholar
 5. 5.
  Stichting lezen en schrijven. Laaggeletterdheid herkennen. 2018. https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/laaggeletterdheid-herkennen/. Geraadpleegd op: 11 nov 2018.Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Dinh HTT, Bonner A, Clark R, Ramsbotham J, Hines S. The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. Jbi Database Syst Rev Implement Rep. 2016;14(1):210–47.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Den BoschNederland

Personalised recommendations