Advertisement

Podosophia

, Volume 26, Issue 3, pp 130–132 | Cite as

Diagnostische waarden en beoordelaarsbetrouwbaarheid

 • Sil AartsEmail author
 • Anja de Koning
Wetenschap en Praktijk
 • 7 Downloads

Samenvatting

Testuitslagen spelen een grote rol in de medische wereld. Zo worden bijvoorbeeld medicijnen of interventies voorgeschreven op basis van testuitslagen en onderzoeksresultaten. Diagnostische waarden en beoordelaarsbetrouwbaarheid spelen in dergelijke tests een belangrijke rol.

Trefwoorden

sensitiviteit specificiteit kappa ICC 

Literatuur

 1. 1.
  Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Meas. 1960;20(1):37–46.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Koch G. Intraclass correlation coefficient. In: Kotz S, Johnson NL, redactie. Encyclopedia of statistical sciences. Deel 4. New York: John Wiley & Sons; 1982.Google Scholar
 3. 3.
  Field A. Discovering statistics using SPSS, deel 9. 3e druk. Londen: SAGE; 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Howell DC. Statistical methods for psychology. 8e druk. Boston: Cengage Learning; 2012.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Fontys Paramedische HogeschoolEindhovenNederland
 2. 2.Vrije Universiteit AmsterdamAmsterdamNederland

Personalised recommendations