Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 9, pp 28–28 | Cite as

Alle beetjes helpen…

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column
  • 3 Downloads

Samenvatting

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten nat en koud. Continu wordt er in alle media gesproken over de klimaatverandering. Is het extreem warm dan wordt erover gesproken, is het een keer koud dan wordt er ook over gesproken. Het ene moment is het weer te droog, met als gevolg openbarstende grond, en vervolgens zie je de rivieren erg vol raken en overlopen van alle regenwater. Dan is de veroorzaker de CO²-uitstoot, vervolgens is het weer een teveel aan stikstof, dan krijgen de koeien weer de schuld. De lucht bestaat toch al voor 80% uit stikstof? Tenminste, dat hebben ze mij vroeger op school geleerd. Ik vind dat allemaal lastig te volgen hoor, en vraag me af of wij wel eerlijke en duidelijke informatie krijgen. Volgens mij draait het allemaal om de economie en geld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations