Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 6–7 | Cite as

Vaknieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Vaknieuws
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek betrof een retrospectieve studie tussen 2007 en 2017 van kinderen onder de 18 jaar waarin 301 patiënten werden inbegrepen. De meerderheid van de nagelafwijkingen betrof de teennagels (57,6%). De meest voorkomende klinische symptomen waren, in afnemende volgorde, de lijnen van Beau, pachyonychia, subunguale hyperkeratose en onycholyse. De meest frequente diagnoses waren koortsgerelateerde Beau’s lijnen of onychomadesis (9,7%), trachyonychia (8,4%), longitudinale melanonychia (8,1%) en congenitale maligniteit van de grote teennagel (8,1%).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations