Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 46–56 | Cite as

Vakbeurs Totale Voetverzorging

13 en 14 april in Expo Houten
  • Bohn Stafleu van Loghum
Beursbijlage VTV

Samenvatting

De Vakbeurs Totale Voetverzorging (VTV) wordt gehouden op zaterdag 13 en zondag 14 april in Expo Houten in het Utrechtse Houten. De beurs is beide dagen toegankelijk van 10 tot 17 uur. Welke exposanten staan er in de stands, welke beursaanbiedingen hebben ze en waar gaan de lezingen over? Je vindt alle informatie in deze beursbijlage.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations