Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 42–43 | Cite as

Begin gewoon met kleine stapjes

Wat je kunt doen om in de studeerflow te komen

  • Astrid van den Hoek
Ondernemen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Een eigen praktijk, gezin, mantelzorg, taken op school van de kinderen en oh ja… dan ook nog ‘even’ je vakkennis op peil houden. Maar wanneer kom je aan studeren toe? En hoe pak je dat aan?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Astrid van den Hoek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations