Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 44–45 | Cite as

Miranda Martens vond via persoonlijke aanbeveling haar pedicure

‘Na elke behandeling lijkt het alsof ik op wolkjes loop’

  • Ronella Simonse
Klanttevredenheid

Samenvatting

Al ruim twee jaar gaat Miranda Martens elke zes weken naar haar pedicure in Heerenveen. “Mijn kapster beveelde haar aan. Elke pedicurepraktijk kan een mooie website laten maken, maar dat zegt niks over de geboden kwaliteit. Een persoonlijke aanbeveling zegt mij meer. Dat betekent dat iemand tevreden over je is.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ronella Simonse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations