Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 37–39 | Cite as

Eerlijkheid en vertrouwen zijn essentieel

Ingroei voorkomen bij een adolescent

  • Ellen van Kruining
  • Hermine Lamers
Casus

Samenvatting

Medisch pedicure Hermine Lamers verzorgt sinds ruim een jaar de nagels van de halluci van de bijna 16-jarige Tom de Waal in verband met dreigende ingroei. Hermine legt de oorzaken van de nagelproblemen uit en demonstreert haar aanpak. Ze beklemtoont hoe essentieel eerlijkheid en het opbouwen van vertrouwen is voor het bereiken van een succesvol resultaat bij adolescenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Ellen van Kruining
    • 1
  • Hermine Lamers
    • 2
  1. 1.Journalist
  2. 2.Meewerkend medisch pedicure

Personalised recommendations