Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 19–19 | Cite as

Pluk de (oude) dag!

Column Bernadet

Samenvatting

"Een kennis van mij heeft uitgezaaide borstkanker. Zevenenvijftig jaar. Na jarenlange ellende gaat ze nu ineens snel achteruit. Uitbehandeld, terminaal. Een neef hoorde verleden week dat hij longkanker heeft. Hij start met een loodzwaar behandeltraject. Achtenzestig jaar. De zus van mijn buurvrouw heeft de diagnose alzheimer gekregen. Drieënzestig jaar. Diep triest allemaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bernadet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations