Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 16–17 | Cite as

Wat je kunt leren van collega’s in jouw buurt

‘Jippie, nóg een pedicure in mijn straat?!’

  • Jeannet Schuurman
Ondernemen

Samenvatting

Waarschijnlijk ben je niet zo blij als meerdere pedicures zich in jouw buurt vestigen. Want dat betekent méér concurrentie. Toch biedt dit ook kansen. Goed kijken hoe collega’s hun praktijk promoten, brengt je op nieuwe ideeën voor jouw eigen praktijk. En onderzoeken waar jijzelf in uitblinkt, leidt tot verrassende inzichten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeannet Schuurman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations