Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 3, pp 5–5 | Cite as

Botox

  • Maureen LimpensEmail author
Article

Samenvatting

Voor de meeste pedicurepraktijken zullen tieners niet de grootste doelgroep zijn. Wie tieners in de praktijk heeft, weet dat zij eigen specifieke voetproblemen hebben. En ook de omgang met tieners kan anders zijn dan met volwassenen. De uitdaging is om een manier te vinden waarop jouw advies toch bij de jongere binnenkomt. Aan beide onderwerpen besteden we aandacht in deze uitgave. Dat zweetvoeten bij deze doelgroep veelvuldig voorkomen, is bekend. Wat wellicht minder bekend is, is dat een van de behandelopties het inspuiten van botox is. Dermatoloog Menno Gaastra vermeldt dat ook in deze uitgave.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations