Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 4–5 | Cite as

Vaknieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Vaknieuws

Samenvatting

Om blessures aan spieren en gewrichten door hardlopen te voorkomen, voegen fabrikanten steeds meer demping toe in de loopzool van hardloopschoenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations