Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 3–3 | Cite as

Inspirerend

  • Maureen LimpensEmail author
EditorialNotes

Samenvatting

Je hebt plezier in je werk? Je vindt het een uitdaging om je cliënt zo goed mogelijk te helpen en je praktijk daaromheen zo goed mogelijk te organiseren? Wedden dat je het dan ook leuk vindt om zo veel mogelijk te leren over alles wat met je vak te maken heeft? Leren kan tegenwoordig op veel manieren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations