Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 10–12 | Cite as

‘Ik ben mijn bril vergeten, ik lees het thuis wel door’

  • Jessica Heggers
Laaggeletterdheid
  • 2 Downloads

Samenvatting

Als iemand regelmatig een afspraak vergeet, denk je niet direct aan laaggeletterdheid als oorzaak. Toch kan het een signaal zijn dat deze cliënt moeite heeft met lezen en schrijven. Door schaamte proberen mensen het vaak te verbergen. Hoe herken je het en hoe ga je er het beste mee om?

Bronnen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jessica Heggers
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations