Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

Everline Cosijn wil na EVC-traject praktijkles geven

‘Blijven leren en jezelf ontwikkelen’

  • Celine Timmerman
Op bezoek

Samenvatting

Leren door te doen, zo is Everline Cosijn medisch pedicure geworden. Het officiële diploma haalde ze door het EVC-traject te volgen, de praktijk leerde ze jaren geleden dankzij meekijken met podotherapeuten. Naast haar vaste baan bij Penders Voetzorg in Gouda brengt ze nu graag haar ervaring aan pedicures in opleiding over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Celine Timmerman
    • 1
  1. 1.Journalist

Personalised recommendations