Advertisement

PodoPost

, Volume 32, Issue 1, pp 37–37 | Cite as

We mogen trots zijn op ons vak

  • Tineke de Beer
Column Tineke
  • 2 Downloads

Samenvatting

“Als pedicure word je vaak gezien als iemand die thuis maar wat bijklust en zo mogelijk ook nog zwart betaald wordt. We stoppen al het geld dus zo in onze zak, werken op een zolderkamertje en hoeven niets te investeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tineke de Beer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations