Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 28–29 | Cite as

E-Pal

E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Pijn en ruggenmerg

Petersen K. Assessment of conditioned pain modulation in healthy participants and patients with chronic pain: manifestations and implications for pain progression. Current Opin Support Palliat Care 2019; 13:99-106. DOI:10.1097/SPC.0000000000000419.

Samenvatting

Inleiding

Als men bij gezonde mensen eerst moedwillig continue pijn veroorzaakt en tijdens deze continue pijn een acute pijnprikkel toedient, dan blijkt de pijnbeleving van de acute pijnprikkel minder te zijn dan zonder de continue pijn. Dit noemt men conditionering: pijn inhibeert pijn. Dit fenomeen werd in 1979 reeds beschreven en wordt conditioned pain modulation (CPM) genoemd. Het mechanisme van CPM vindt plaats in descenderende zenuwbanen in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations