Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 19–21 | Cite as

Zorg voor de zorgenden

Het belang van samenwerking
 • Malene van SchaikEmail author
 • Suzanne Metselaar
 • Ellen Bakker
 • Erica Witkamp
Praktijk

Diverse studies richten zich op het in kaart brengen van de hoge belasting van zorgverleners in palliatieve zorg, en op de vraag hoe ze ondersteund kunnen worden in de omgang hiermee. We gaan in op drie van deze studies en pleiten voor meer samenwerking rondom 'zorg voor de zorgenden'.

De zorg voor patiënten of cliënten aan het einde van het leven alsook voor hun naasten, kan veel voldoening geven. Toch wordt het werk ook vaak als emotioneel belastend ervaren,12 bijvoorbeeld wanneer het gevoel bestaat dat de zorgvrager geen goede zorg ontvangt of wanneer het niet duidelijk is wat u mag en zou moeten doen om goede zorg te verlenen. Bijvoorbeeld: 'Moeten we hier van de richtlijnen afwijken, als we daarmee aan de wens van de patiënt kunnen voldoen?' 'De patiënt wil niet over zijn doodswens spreken met zijn vrouw. Hoe ga ik hier goed mee om?' Dit soort situaties kunnen 'morele stress' veroorzaken: de stress die wordt ervaren als het gevoel bestaat dat er niet juist gehandeld wordt, of...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Malene van Schaik
  • 1
  Email author
 • Suzanne Metselaar
  • 2
 • Ellen Bakker
  • 3
 • Erica Witkamp
  • 4
 1. 1.PhD-student en wetenschappelijk docent, Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling Metamedica)AmsterdamNetherlands
 2. 2.Universitair docent en senior onderzoeker, Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling Metamedica)AmsterdamNetherlands
 3. 3.Docent/onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie/bachelor Verpleegkunde en PhD-student Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling Sociale Geneeskunde)AmsterdamNetherlands
 4. 4.Hoofddocent Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie/bachelor Verpleegkunde en onderzoeker Erasmus MC (afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg)RotterdamNetherlands

Personalised recommendations