Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 8–9 | Cite as

VPTZ Gooi en Vechtstreek

Ambitieus team in een regio met potentie
  • Brenda van DamEmail author
Team in Beeld

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Journalist en eigenaar van Bureau voor levenslinguïstiekHoutenNetherlands

Personalised recommendations