Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 30–32 | Cite as

Sylvia Verhage

Gelauwerd met de Els Borstprijs
  • Rob BruntinkEmail author
Interview

Verpleegkundig specialist oncologie en palliatieve zorg Sylvia Verhage werd vorig jaar gelauwerd met de Els Borstprijs, vanwege haar inzet als verpleegkundig leider voor de ontwikkeling en positionering van het beroep van verpleegkundig specialist. In haar dagelijkse werk is curatieve én palliatieve zorg nauw met elkaar verweven: "Ik werk als verpleegkundig specialist op de poli van het Oncologisch Centrum en ben daarnaast consulent in een Palliatief Advies Team: een absolute meerwaarde om deze kennis te integreren in beide rollen."

Verpleegkundig specialist. Kan die term nog aan bekendheid winnen of weet iedereen welke taken er vanuit deze functie uitgevoerd kunnen en mogen worden?

"In de ziekenhuiswereld is die functie al behoorlijk ingeburgerd. We hebben in het Jeroen Bosch Ziekenhuis veertig verpleegkundig specialisten. Niet alleen op het gebied van oncologie en palliatieve zorg, maar ook op het gebied van hartfalen, longziekten en geriatrie. In de eerste lijn en in de wereld van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations