Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 24–27 | Cite as

Een gouden combinatie

Praktijkgericht onderzoek naar ervaringen met de RelaxMaker
 • Paula HorenbergEmail author
 • Mirthe Demmer
 • Madeleen Uitdehaag
 • Myrna Pelgrum-Keurhorst
Onderzoek
 • 2 Downloads

Technologie wordt nog weinig toegepast in de palliatieve zorg. Het wordt veelal geassocieerd met vervanging van de zorg en dit is niet vanzelfsprekend te verbinden met de 'warme', holistische zorg die geboden wordt in een hospice.1,2 Toch kunnen verschillende technologieën van toegevoegde waarde zijn in de palliatieve zorg en wellicht een gouden combinatie vormen. Zo is recentelijk een videobril ontwikkeld met natuurbeelden en -geluiden, genaamd de RelaxMaker. Deze bril is door studenten van hbo-Verpleegkunde uitgetest bij een aantal terminale zorgvragers.

Palliatieve zorg, en daarmee ook terminale zorg, is gericht op het verlichten van lijden en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. In de laatste levensmaanden krijgen zorgvragers te maken met veel verschillende gevoelens en emoties die zowel met het (achterliggende) leven als met het sterven te maken hebben. Zo komt bij ongeveer 30 procent van de zorgvragers in het hospice angstgevoelens voor.3Uit internationale onderzoeken...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Paula Horenberg
  • 1
  Email author
 • Mirthe Demmer
  • 2
 • Madeleen Uitdehaag
  • 3
 • Myrna Pelgrum-Keurhorst
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations