Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 20–22 | Cite as

Een muzikale ontmoeting

  • Rosa VerstegenEmail author
  • Verena Wild
  • Ilse Tummers
Praktijk
  • 1 Downloads

Met 'De Muzikale Nachtzoen' wil het gezelschap van de Muzikale Ontmoeting een bijdrage leveren aan warme en liefdevolle aandacht in de (palliatieve) zorg. De Muzikale Nachtzoen won er in 2018 de Noorderlicht Prijs mee van de Stichting Als & Dan.

De Muzikale Nachtzoen is een muzikaal avondritueel dat momenteel wordt aangeboden aan mensen met dementie, met somatische klachten of mensen in de laatste levensfase − in verzorgingstehuizen en hospices. Een uitvoering duurt 45tot 60 minuten en wordt verzorgd door twee teamleden van de Muzikale Ontmoeting. Tijdens een uitvoering, die bijvoorbeeld plaatsvindt in een gezamenlijke ruimte, worden er bekende en minder bekende liedjes gezongen, begeleid door harp en gitaar. De muziek wordt afgewisseld met een aantal (herkenbare) gedichten en een handmassage.

In samenwerking met het verzorgend personeel wordt er voor, tijdens en na de uitvoering een prikkelarme avondsfeer gecreëerd, door omgevingsfactoren zoals verlichting en extern geluid te...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations