Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Voltooid leven

Is dit een onderwerp voor de palliatieve zorg?
  • Hester ZitvastEmail author
Drieluik
  • 1 Downloads

Voltooid-leven-problematiek valt niet onder de definitie van palliatieve zorg. Toch kan het hebben van een doodswens door het ervaren van een 'voltooid leven', als lijden worden beschouwd. Palliatieve zorgbenadering kan dan verlichten. Pallium vroeg drie deskundigen hiernaar en naar hun mening over het opnemen van het thema 'voltooid leven' in de euthanasiewetgeving.

Laetitia Schillemans

Oncologie- en palliatief verpleegkundige en consulent Palliatieteam Midden-Nederland: "Ik denk zeker dat we vanuit de palliatieve zorg iets kunnen bijdragen aan het gevoel van voltooid leven, hoe klein dat ook zal zijn. We kunnen het gesprek aangaan met deze mensen, we kunnen ze zien en horen in hun lijden. Niet dat we daar direct een oplossing voor hebben, maar we kunnen wel de worsteling die ze meemaken minder eenzaam maken. Zorgverleners moeten de problematiek rondom voltooid leven signaleren en kijken wat de behoefte is. Wil iemand gehoord worden? Of wil iemand stappen ondernemen? En wie kan daarin...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations