Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 2, pp 10–12 | Cite as

Vroegtijdige zorgplanning

Laten we het weghalen uit de hoek van de dood
  • Jan BlockhuysEmail author
Praktijk
  • 7 Downloads

Waarom is de implementatie van vroegtijdige zorgplanning zo lastig? Welke belemmeringen werpen zorgprofessionals zelf op? Jan Blockhuys van Woordzorg geeft een top 5.

Ooit komt het moment van moeilijke beslissingen. Voor iedereen. Wie buiten de gezondheidszorg werkt, wordt echter zelden gemotiveerd om na te denken over wat men wil met zorg, onderzoeken, behandelingen, ondersteuning van vitale functies, toediening van vocht en voeding of onze plaats van zorg als het sterven ooit eens nabij komt. Toch heeft iedereen wel een mening over dergelijke onderwerpen.

Gek genoeg praten artsen en andere zorgprofessionals er meestal niet spontaan over, zelfs niet als de zorgvrager chronisch ziek of zelfs ongeneeslijk ziek is. De zorgvrager en zijn dierbaren snijden het onderwerp ook niet aan, want als die onderwerpen belangrijk worden, dan zal de arts er wel over beginnen, toch? Zo wacht de ene op de andere. En als er dan toch over gesproken wordt, hanteren we daarbij bijna altijd 'one size fits...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations