Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 25–27 | Cite as

Betrokkenheid van vrijwilligers

In de organisatie van palliatieve zorg
 • S. VanderstichelenEmail author
 • J. Cohen
 • Y. van Wesemael
 • L. Deliens
 • K. Chambaere
Onderzoek

De mate waarin vrijwilligers betrokken zijn bij palliatieve zorgverlening, beperkt zich veelal tot informatieverschaffing en feedback laten geven. Er is weinig steun binnen de organisaties voor verdergaande, meer autonome vormen van inbreng van vrijwilligers in de zorg. De betrokkenheid is echter groot binnen de gespecialiseerde palliatieve zorg en is verbonden met een uitgebreider aanbod aan vrijwilligersopleidingen en uitgebreidere taakuitvoering.

Achtergrond

Vrijwilligers spelen al sinds de vroege dagen van de hospicebeweging een belangrijke rol in de palliatieve zorgverlening.1-5 Vrijwilligers kunnen verscheidene rollen opnemen: van administratie en fondsenwerving tot het bieden van gezelschap en steun 6-8 en kunnen een positieve invloed hebben op de kwaliteit van zorg voor patiënten en hun naasten door stressafname, praktische en emotionele steun en door een brug te vormen naar de samenleving. 4,9-12Palliatievezorg-vrijwilligers bieden tevens directe patiëntenzorg, staan in voor...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • S. Vanderstichelen
  • 1
  Email author
 • J. Cohen
  • 2
 • Y. van Wesemael
  • 3
 • L. Deliens
  • 4
 • K. Chambaere
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations