Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 18–19 | Cite as

Persoonlijke balans

Hoe verkrijg en behoud je die?
  • Christiaan RhodiusEmail author
Praktijk

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg ziet 'persoonlijke balans' van de hulpverlener niet voor niets als 'een essentie'. Maar hoe zorg je voor die balans? Christiaan Rhodius geeft zijn antwoord, en maakt daarbij gebruik van een kwadrantenmodel.

'Mijn voetstappen klinken hol als ik de loods van de autoberger binnenloop. Sommige auto's zijn niet meer dan hopen verwrongen metaal. Gisteren kreeg ik geen voorrang en reed een auto mijn bestuurdersdeur binnen. Beelden schieten me weer te binnen… de blauwe auto die op me afkomt en als een ongenode gast met de de deur in huis valt, het dashboard dat verkreukelt en me bijna al mijn bewegingsvrijheid ontneemt. Vanwege een hoofdwond van één van de kinderen die achterin zat, belandde ik op de spoedeisende hulp. Onze auto is na een kort verblijf in de loods alweer op transport naar Amsterdam. Achtergebleven zijn de kinderstoeltjes die ik nu kom ophalen. Ik probeer het bloed van de stoel van Emiel weg te poetsen voordat ik zijn stoeltje in ons...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations