Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 5–6 | Cite as

Kort Nieuws

Kort Nieuws

Engelstalig bierviltje maakt dood bespreekbaar

Bureau MORBidee introduceerde onlangs een Engelstalig bierviltje, met op de ene zijde de slogan 'Let's talk about death', en op de andere zijde enkele vragen waarmee mensen de slogan concreet inhoud kunnen geven. Het bierviltje is in feite een soort ko- pie van de populaire Nederlandstalige gesprekshulp 'Zullen we over de dood praten?' die het Bureau in 2016 ontwikkelde. Sindsdien zijn meer dan 120.000 van dergelijke bierviltjes verspreid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations