Advertisement

Neuropraxis

pp 1–1 | Cite as

Woorden vooraf

  • Janneke KoertsEmail author
Article

Literatuur

  1. 1.
    Stoffelen A, Effting M. Gebruik verslavende pijnstillers loopt volgens artsen uit de hand. 2018. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gebruik-verslavende-pijnstillers-loopt-volgens-artsen-uit-de-hand~b8988d74/. Geraadpleegd op: 21 jun 2019.Google Scholar
  2. 2.
    Roosmalen M, Kempes M. Afkickklinieken zien stijging oxycodonverslaafden: tientallen per maand. 2019. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716316/afkickkliniek-stijging-oxycodon-verslaafden-verslaving. Geraadpleegd op: 21 jun 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.NeuropraxisBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations