Advertisement

Neuropraxis

pp 1–3 | Cite as

Een tour de force!

 • J. A. M. VandermeulenEmail author
Gelezen

Andrew C. Papanicolaou (Ed.) – The Oxford handbook of functional brain imaging in neuropsychology and cognitive neurosciences – Oxford University Press, 2017 – ISBN 978 01 99764 22 8

De ontwikkelingen in de neurowetenschappen gaan snel. We zien dat ook aan de diverse handboeken over de klinische neuropsychologie in nationaal en internationaal opzicht [1, 2]. Het huidige boek sluit aan bij deze ontwikkeling en probeert de schakel tussen neurologie, neuropsychologie en cognitieve neurowetenschappen inzichtelijk weer te geven. Het probeert neuropsychologen en neurowetenschappers inzicht te geven in de principes van functional magnetic resonance imaging (fMRI) en een overzicht te geven van de gebieden waarin fMRI kan worden ingezet. Het boek kent daartoe een tweedeling. Het eerste deel gaat over methoden van imaging en het tweede deel gaat in op de praktische toepassingen.

De redacteur kiest een aantal basale uitgangspunten die binnen de studie van fMRI belangrijk zijn. Zo stelt hij dat...

Literatuur

 1. 1.
  Kolb B, Whishaw I, Campbell-Teskey G. An introduction to brain and behavior. Duffield: Worth; 2019.Google Scholar
 2. 2.
  Parsons MW, Hammeke TA. Clinical neuropsychology. A pocket handbook for assessment. 3e druk. Washington, DC: APA; 2014.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Ginot E. Neuropsychology of the unconscious. New York: W.W. Norton; 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Vandermeulen JAM, Boer JA den, Derix MMA. Onderzoek naar bewustzijn. Amsterdam: Boom; 2011.Google Scholar
 5. 5.
  Damasio A. Het zelf wordt zich bewust (hersenen, bewustzijn, ik). Amsterdam: Wereldbibliotheek; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Morgan JE, Ricker JH. Textbook of clinical neuropsychology. London: Taylor & Francis; 2018.Google Scholar
 7. 7.
  Huggenberger S, Moser N, Schröder H, Cozzi B, Granato A, Merighi H. Neuroanatomie des Menschen. Berlin: Springer; 2019.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Koninklijke VisioGeleen/SittardNederland

Personalised recommendations